-

Sammakkokangas Oy on kahdentoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Omistajakuntia ovat Äänekosken, Saarijärven ja  Viitasaaren kaupungit sekä Pihtiputaan, Petäjäveden, Karstulan, Hankasalmen, Uuraisten, Kinnulan, Kannonkosken, Multian ja Kivijärven kunnat. Omistajakuntien yhteisenä jätelain tarkoittamana jäteviranomaisena toimii Sydän-Suomen jätelautakunta.

Yhtiö on perustettu 2003 vuoden lopulla. Varsinainen toiminta käynnistyi
2004 vuoden alussa. Uuraisten kunta tuli yhtiön osakkaaksi vuoden 2014 elokuussa, Äänekoski huhtikuussa 2017, Petäjävesi huhtikuussa 2018 sekä Multian ja Hankasalmen kunnat vuoden 2019 lopulla. Yhtiön toiminnan pääpaikkana toimii Sammakkokankaan jätekeskus Saarijärvellä, jossa sijaitsee myös yhtiön toimisto ja asiakaspalvelu.

Sammakkokangas Oy on varautunut tulevaisuuden jätehuoltohaasteisiin. Yhtiö on jätteenpolttolaitosta rakentavan Riikinvoima Oy:n osakas. Lisäksi Sammakkokangas on Suomen Kiertovoima ry:n jäsen. 

Yhtiön tehtävät

Sammakkokangas hoitaa toiminta-alueensa jätteiden keräilyn, käsittelyn, aluekeräyspisteiden ylläpidon, jätekeskus- ja lajitteluasemapalvelut, jäteneuvonnan ja laskutuksen. 

Sammakkokangas Oy on perustettu hoitamaan jätelaissa (646/2011) määriteltyjä kunnan vastuulla olevia jätehuollon palvelutehtäviä sekä hoitamaan ja kehittämään jätekeskuspalveluita. Toisaalta nähtiin tärkeäksi perustaa taho, joka perehtyy jätehuollon kehittämiseen. Omistajakunnat ovat siirtäneet jätehuollon lakisääteisten palvelutehtävien järjestämisen Sammakkokankaan tehtäväksi. 

Jätehuoltoa voidaan pitää välttämättömyyspalveluna, joka kunnan tulee taata vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille kaikissa tilanteissa. Sammakkokangas Oy ylläpitää jätteenkäsittelypalveluita osin omana toimintanaan ja osin yhteistyökumppaniensa kautta.

Sammakkokangas Ltd. is a regional solid waste management company established in 2003 and owned by eight municipalities in central Finland. These shareholder municipalities are: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Petäjävesi, Hankasalmi, Multia, Viitasaari and Äänekoski.

All of the shareholder municipalities have a member at the company's board of directors. The municipalities also own the company and their share is bound to their population. The overall population of Sammakkokangas' region is about 60 400 (2022).

Company's revenue was 5,6 million euros in year 2021. Company's premises include office and waste management center.

Office is located in the center of Saarijärvi city and waste management center (a.k.a Sammakkokankaan jätekeskus) is situated roughly 12 km North from Saarijärvi.

Sammakkokangas has also at least one waste reception station in every owner municipality. To these stations citizens can drop off dangerous, recyclable and electric waste. In addition company has about 100 waste collection points in its area. These points receives for example paper, glass and metal for free.

In all company has 12 employees, 4 in the waste management center and 8 in the office. Company's CEO is Outi Ruuska, Service Manager Tero Hiekkavirta and chairman Vesa Ronkainen. The office takes care of information, invoicing and subsidiary ledger.

Company's main tasks are information, receiving, processing and recycling of community waste but also development of its own action. Company follows legislation and national goals inside the branch.

In the future Sammakkokangas plans to invest in burning of mixed waste and it is a shareholder in Riikinvoima Ekovoimalaitos (waste incinerator) which will start its action in December 2016.

Company has also discussed that office will move to the same place with waste management center. This way customers could run all their errands at once.

For more information contact Sammakkokangas' office:
 • Sammakkokangas Ltd, Kannonkoskentie 1134, 43100 Saarijärvi
 • Phone: +358 44 4685 502
 • Email: info@sammakkokangas.fi

Yhtiökokous on Sammakkokangas Oy:n ylin toimielin. Yhtiökokous nimeää yhtiön hallituksen.

Yhtiön omistus jakautuu seuraavasti:

 • Äänekosken kaupunki 28,105%
 • Saarijärven kaupunki 16,876%
 • Viitasaaren kaupunki 11,486%
 • Pihtiputaan kunta 7,582%
 • Karstulan kunta 7,455%
 • Hankasalmen kunta 7,163%
 • Petäjäveden kunta 5,777%
 • Uuraisten kunta 5,216%
 • Kinnulan kunta 3,072%
 • Kannonkosken kunta 2,527%
 • Multian kunta 2,413%
 • Kivijärven kunta 2,336%

 

Hallituksen kokoonpano 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
 • SAARIJÄRVI: Ronkainen Vesa pj (Kirsi-Maria Leuhu)
 • VIITASAARI: Seppo Kauppinen (Kimmo Vauhkonen)
 • PIHTIPUDAS: Ari-Jukka Käsmä
 • KARSTULA: Miska Keisanen (Juhani Aaltonen)
 • UURAINEN: Antti-Pekka Kotilainen (Lauri Virtanen)
 • KINNULA: Markku Toikkanen vpj (Kalevi Kinnunen)
 • KANNONKOSKI: Markku Rautiainen
 • KIVIJÄRVI: Erkki Leppänen (Antti Urpilainen)
 • ÄÄNEKOSKI: Johanna Vertainen, Marjatta Huhta (Ville Kivimäki, Pentti Piilonen)
 • PETÄJÄVESI: Mika Kyrö (Reija Laamanen)
 • MULTIA: Seppo Lampinen
 • HANKASALMI: Jari Lamberg (Marja-Leena Kytölä)

Yhtiön toimitusjohtaja on Outi Ruuska ja laatu- ja ympäristöpäällikkönä toimii Tero Hiekkavirta. Toimistossa työskentelee palveluvastaava, neljä palveluneuvojaa ja kierrätys-ja palveluneuvoja. Lisäksi yhtiön palveluksessa on neljä vakituista jätehuoltotyöntekijää ja yksi määräaikainen.  Kesäkaudella yhtiössä työskentelee 2-3 kausityöntekijää.

Sammakkokangas Oy:n Y-tunnus on 1857139-7. Ylläpidämme https://www.sammakkokangas.fi -sivustoa. Sivuiltamme ilmenevät viralliset yhteystietomme.

Sivustomme kautta sinun on mahdollista täyttää jätehuolto- tai yhteydenottolomake. Jätehuoltolomake on mahdollista täyttää myös ns. paperiversiona. Käytämme tietojanne tietosuojamenettelystä säädetyllä tavalla. Keräämme vain ne tiedot, joita tarvitaan palvelun järjestämistä varten. Meillä on käytössä kotisivuillamme sovellus, jonka kautta pääsette katsomaan rekisteriin merkittyjä tietoja omistamanne tai hallinnoimanne kiinteistön osalta. Pyynnöstä asiakkaalle toimitaan tieto siitä mitä rekisteriin on hänen omistamansa/ hallinnoimansa kiinteistön jätehuollosta kirjattu.

Asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan jätehuollon viranomaisella ja Sammakkokangas Oy:llä. Sammakkokangas Oy:llä on käyttöoikeus rekisterin tietoihin, jotta se pystyy hoitamaan omistajakuntien sille antamat kunnan palvelutehtävät ja yhtiö hoitaa asiakasrekisterin teknistä ylläpitoa.

Ajonohjausjärjestelmään syötetään kuntaurakkaa hoitamaan valitulle yritykselle rekisteristä jäteastioiden tyhjentämisen kannalta välttämättömät tiedot. Ajonohjausjärjestelmä on Sammakkokangas Oy:n.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste kiinteistön jätehuollon asiakasrekisteri

Sammakkokangas Oy:llä on tallentava kameravalvontajärjestelmä. Aluekeräyspisteiden väärinkäyttöä voidaan valvoa kameravannon avulla. Väärinkäyttäjää laskutetaan siivouksesta ja jätteen käsittelyyn toimittamisesta yleisen jätetaksan mukaisesti. Jätekeskuksessa ja lajitteluasemilla suoritetaan kameravalvontaa turvallisuuden, omaisuuden suojelemisen ja toimintaprosessin valvomiseksi. Kameravalvonnalla on tarkoitus myös ennaltaehkäistä ja selvittää turvallisuutta, omaisuutta tai toimintaprosessia vaarantavia tilanteita.

Aluekeräyspisteiden kameravalvonta: rekisteriseloste
Jätekeskuksen ja lajitteluasemien kameravalvonta: rekisteriseloste