-

Kiinteistökohtainen sekajäteastia

Sammakkokangas Oy hoitaa kiinteistökohtaisten sekajäteastioiden tyhjennykset Äänekoskella, Saarijärvellä, Karstulassa, Petäjävedellä, Uuraisilla, Kannonkoskella, Multialla, Kinnulassa ja Kivijärvellä. Ilmoitus kiinteistökohtaisen jäteastian käyttöönotosta tai muutoksista olemassa olevaan palveluun tehdään Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Ilmoituksen voi tehdä myös kohdasta Asioi verkossa tai täyttämällä ja palauttamalla liittymislomakkeen. 

Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Hankasalmella kiinteistökohtaisen sekajäteastian tyhjennykset tilataan vielä toistaiseksi suoraan yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Kiinteistökohtaisen jäteastian käyttämisestä tulee lisäksi ilmoittaa jätehuoltolomakkeella Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Viitasaarella ja Pihtiputaalla siirrytään kunnan järjestämään jätehuoltoon 1.5.2025 ja Hankasalmella 1.9.2025. Järjestelmämuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että Sammakkokangas järjestää astiatyhjennykset keskitetysti muutoshetkestä alkaen. Sammakkokangas tulee pyytämään tietoja kiinteistön sekajätteen osalta vuoden 2024 aikana. 

Aluekeräyspisteen käyttöoikeus (sekajäte)

Sammakkokangas Oy vastaa kaikkien 12 osakaskuntansa alueella aluekeräyspisteverkostosta myös sekajätekeräyksen osalta. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisessa asumisessa aluekeräyspisteen käyttöoikeuteen sekajätteen osalta tulee hakea erikseen lupa Sydän-Suomen jätelautakunnalta. Jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisessa asumisessa kiinteistökohtainen jäteastia on pääsääntö ja siitä poikkeamiseen tulee olla perusteet. 

Biojätteen lajittelu

Kiinteistöllä syntyvä biojäte tulee lajitella eroon sekajätteestä. Biojäte tulee joko kompostoida tai liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Sydän-Suomen jätelautakunnalle käyttäen kompostointi-ilmoituslomaketta. Biojätteen erilliskeräykseen liittymisestä sovitaan Sammakkokankaan kanssa. Viitasaaren, Pihtiputaan ja Hankasalmen osalta biojätteen erilliskeräyksestä sovitaan 19.7.2023 alkaen Sammakkokankaan kanssa. 

Hyöty-/ pakkausjätteet 

Vakituisessa asumisessa syntyvät lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli tulee toimittaa yleisiin alueellisiin keräyspisteisiin. Osa yleisistä keräyspisteistä on Sammakkokankaan ylläpitämiä aluekeräyspisteitä ja osa Rinki Oy:n ylläpitämiä ekopisteitä.

Mikä on kimppajäteastia?

Lähinaapurit voivat käyttää yhteistä kiinteistökohtaista seka- tai biojäteastiaa. Myös kompostori voi olla naapureiden kesken yhteinen. Yhteistä kompostoria voi käyttää maksimissaan kaksi kiinteistöä. Sekajätekimpassa voi olla maksimissaan 10 kiinteistöä ja biojätteessa viisi (5) kiinteistöä. Kimpan voi perustaa vakituiset asunnot keskenään. Kimpasta tulee täyttää ns. kimppalomake.