-

Lietehuolto 

Kiinteistön haltija vastaa lietekaivojen tyhjennyksistä eli kiinteistön haltijan järjestämänä, mikä tarkoittaa, että kiinteistön omistaja/haltija vastaa itse tyhjennysten tilaamisesta haluamaltaan yrittäjältä. Kuljetusyrittäjän tulee olla hyväksyttynä ELY-keskuksen ylläpitämään jätteenkuljetusrekisteriin sekä yrittäjällä tulee olla voimassa oleva liikennelupa.

Luvalliset kuljetusyrittäjät

Lisätietoa lietehuollosta löytyy Sydän-Suomen jätelautakunnan kotisivuilta.

Lieteperusmaksu

Jätelain mukaisesti jäteviranomaisen tulee pitää rekisteriä ja seurata sako- ja umpikaivolietekaivojen asianmukaista tyhjentämistä. Niiden kiinteistöjen osalta, jotka eivät ole viemäriverkoston alueella, perusmaksua korotetaan ns. lieteperusmaksuosalla. Tällä katetaan rekisterin ylläpito ja seuranta. Viemäriverkoston alueella olevat maksavat perus-/ vuosimaksun jätevesilaskutuksen yhteydessä.

Sammakkokangas Oy vastaan lieteperusmaksun laskuttamisesta.

Lietteen käsittelymaksu

Lietteenkäsittelymaksu perustuu kuljetusyrittäjältä saatuun tietoon, siitä minkälaista lietettä ja millainen määrä kiinteistön kaivolta on tyhjennetty. Käsittelymaksut perustuvat kunnan hyväksymiin jätevesitaksoihin.

Sammakkokangas Oy laskuttaa kuntien puolesta lietteenkäsittelymaksun jätelaskun yhteydessä Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla.

Hankasalmella, Multialla, Petäjävedellä, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella lietteen käsittelymaksun laskuttaa joko itse peruskunta tai kuljetusyrittäjä samalla kun laskuttaa tyhjennyksen kuljetuksen osuuden.

Kaivon tyhjennyksen kokonaishinta perustuu siis kahteen osaan lietteenkäsittelymaksuun ja kuljetuksen osuuteen. Kuljetuksen osuuden laskuttaa kuljetusyrittäjä.

Sydän-Suomen jätelautakunta 

  • Postiosoite: PL 13, 43101 Saarijärvi
  • Käyntiosoite: Sivulantie 11, Saarijärvi (3.krs)
  • Sähköpostiosoite: jatelautakunta@saarijarvi.fi

Jätelautakunnan sivut löytyvät Saarijärven kaupungin kotisivuilta. 

Jätelautakunnan kotisivut

Jätelautakunnan alaiset viranhaltijat

Jätehuoltoasiamies (lautakunnan esittelijä)

  • p. 050 3903 765

Jätehuoltosuunnittelija (lautakunnan sihteeri)

  • p. 044 4598 249 

 

Sydän-Suomen jätelautakunta 

  • Postiosoite: PL 13, 43101 Saarijärvi
  • Käyntiosoite: Sivulantie 11, Saarijärvi (3.krs)
  • Sähköpostiosoite: jatelautakunta@saarijarvi.fi

Jätelautakunnan sivut löytyvät Saarijärven kaupungin kotisivuilta. 

Jätelautakunnan kotisivut

Jätelautakunnan alaiset viranhaltijat

Jätehuoltoasiamies (lautakunnan esittelijä)

  • p. 050 3903 765

Jätehuoltosuunnittelija (lautakunnan sihteeri)

  • p. 044 4598 249