-

Jätehuoltolomakkeet

Voit tahdä jätehuoltoon liittymisen tai muutoksen jätehuoltopalveluun käyttämällä näitä lomakkeita. Vaihtoehtoisesti voit myös asioidan verkossa. 

Jätehuoltolomake pientalot (omakotitalot ja alle 5 huoneiston talot) 

Jätehuoltolomake vapaa-ajan asunnot

Jätehuoltolomake rivi- ja kerrostalot (vähintään 5 huoneistoa)

Mikäli käytätte lähinaapureiden kanssa yhteistä jäteastiaa, palvelusta tulee täyttää oheinen kimppalomake. Kimppoja perustettaessa tulee huomioida, että jätehuoltomääräysten mukaan kimppaa ei voi perustaa vakuitusten ja vapaa-ajan asuntojen välille.

Kimppalomake

Hankasalmi

Jätehuoltolomake omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan kiinteistöt

Pihtipudas ja Viitasaari

Jätehuoltolomake omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan kiinteistöt 

Mikäli käytätte lähinaapureiden kanssa yhteistä jäteastiaa, palvelusta tulee täyttää oheinen kimppalomake. Kimppoja perustettaessa tulee huomioida, että jätehuoltomääräysten mukaan kimppaa ei voi perustaa vakuitusten ja vapaa-ajan asuntojen välille.

Kimppalomake

Jätelautakunnalle palautettavat lomakkeet 

Sydän-Suomen jätelautakunta toimii Sammakkokankaan osakaskuntien alueen yhteisenä jäteviranomaisena. Postiosoite on PL 13, 43101 Saarijärvi. Vaihtoehtoisesti lomakkeet voi palauttaa sähköpostin liitteenä.

  • Kompostointi-ilmoitukset voi palauttaa jateinfo@saarijarvi.fi
  • Muut lomakkeet voi palauttaa jatelautakunta@saarijarvi.fi

Biojätteen lajittelu koskee kaikkia kiinteistöjä. Jollei biojätteen erilliskeräykseen liittyminen ole mahdollista tulee biojäte kompostoida omatoimisesti kiinteistöllä. Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa Sydän-Suomen jätelautakunnalle.

Kompostointi-ilmoitus

Vakituisesti asutun kiinteistön jäädessä tyhjilleen, voidaan jätehuoltopalvelu keskeyttää toistaiseksi. Jätehuoltopalvelun keskeytystä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta oheisella lomakkeella.

Hakemus jätehuollon keskeyttämiseksi

Kiinteistö voidaan vapauttaa jätehuollon maksuista, jos se on käyttökelvoton ja siitä esitetään riittävät todisteet. Hakemus kaavakkeen ja lisäohjeita vapautuksen hakemisesta saa olemalla yhteydessä jätehuoltoviranomaiseen.

Selvityslomakkeella voi ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Lomakkeella voi myös ilmoittaa mikäli kiinteistö on kantovedellinen.

Lomakkeella voi myös hakea saostussäiliölle pidennettyä tyhjennysväliä. Mikäli kiinteistön käyttö on vuoden aikana vähäistä, voi kiinteistön saostussäiliölle tyhjennysvälille hakea pidennystä jätehuoltoviranomaiselta. Saostussäiliön pidennetty tyhjennysväli voidaan myöntää vakituiselle kiinteistölle, jossa asuu vakituisesti yksi henkilö, vapaa-ajan kiinteistölle jonka käyttö on vuoden aikana vähäistä tai kiinteistölle jonka saostussäiliöön ohjautuvat vain harmaat jätevedet.

Jätevesiselvityslomake

 

Viljelijät voivat hakea lietteiden omatoimiselle käsittelylle lupaa jätehuoltoviranomaiselta. Luvan ehtona on että liete käsitellään asianmukaisesti ja käytetään lannoitustarkoituksessa omassa hallinnassa ja viljelyksessä olevalla pellolla. Lupaan voi liittää myös enintään neljän naapuri kiinteistön lietteiden käsittelyn.

Hakemus jätevesilietteiden omatoimiseen käsittelyyn

Lietteen omatoimisen käsittelyn luvanhaltijan tulee vuosittain raportoida toteutuneista tyhjennyksistä 31.12. mennessä jätehuoltoviranomaiselle. Raportointi tulee tehdä kaikilta luvalla olevilta kiinteistöiltä.

Lomake omatoimi raportointiin

 

Yrityslomakkeet

Jätehuoltoon liittymislomake yritykseille

Yrityslomake

 
Siirtoasiakirja

Jätelain mukaan jätteen haltijan on laadittava kuljetusta ja jätteen luovutusta varten siirtoasiakirja seuraavista jätteistä:

  • vaarallinen jäte
  • sako- ja umpikaivoliete
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • rakennus- ja purkujäte
  • pilaantunut maa-aines

Siirtoasiakirja tulisi olla jätteenkuljettajalla täytettynä mukana tuodessaan kuorma jätekeskukseen, jossa siirtoasiakirjalle merkitään vastaanottopään tiedot kuormasta.

Siirtoasiakirja