-
Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen jätemaksu muodostuu
  • perusmaksusta ja
  • järjestetyn jätehuollon astiakohtaisista tyhjennysmaksuista. 

Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistötyypin mukaisesti. Järjestetyn jätehuollon osalta vakituisessa asumisessa tulee olla kiinteistökohtainen sekajäteastia ja sille tyhjennykset jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä tulee olla hyöty- ja pakkausjäteastiat jätehuoltomääräysten mukaisesti. Biojätteen osalta valittavana on omatoiminen kompostointi tai erilliskeräykseen liittyminen. 

Vapaa-ajan asumisessa kiinteistökohtaisen sekajäteastian käytön sijaan voi valita aluekeräyspisteen käyttöoikeuden. Vakituisessa asumisessa tähän täytyy hakea erikseen lupa jäteviranomaiselta. 

Voimassa oleva jätetaksa

Jätetaksa 2023