-

Sivulle on kerätty kategorioittain vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kiinteistön jätehuolto

Perusmaksulla katetaan jätelautakunnan, jäteneuvonnan, tiedotuksen, täydentävän pakkausjätekeräyksen, vaarallisten jätteiden vastaanoton ja käsittelyn kulut sekä osa lajitteluasemien ja laskutuksen ylläpitokuluista. Perusmaksulla katettavat palvelut ovat sellaisia, jotka kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti.

Perusmaksu peritään kaikista kiinteistöistä ja se on kiinteistökohtainen. Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistötyypin mukaisesti. Esimerkiksi taloyhtiöissä tulee olla kiinteistökohtaisia pakkausjäteastioita, joten perusmaksutasoa on tästä syystä laskettu verrattuna pientaloihin.

Jätelain mukaisesti jäteviranomaisen tulee pitää rekisteriä ja seurata sako- ja umpikaivolietekaivojen asianmukaista tyhjentämistä. Niiden kiinteistöjen osalta, jotka eivät ole viemäriverkoston alueella, perusmaksua korotetaan ns. lieteperusmaksuosalla. Tällä katetaan rekisterin ylläpito ja seuranta. Viemäriverkoston alueella olevat maksavat perus-/ vuosimaksun jätevesilaskutuksen yhteydessä.

Vanhat asiakkaat voivat tarkastella sähköisen asioinnin kautta jätehuollonpalveluiden sisältöä, kuten jäteastian tyhjennysvälin. Sähköisen asioinnin kautta voi lisäksi tilata ylimääräisiä tyhjennyksiä. Kiirellisisssä asioissa on kuitenkin varminta olla yhteydessä puhelimitse suoraan asiakaspalveluun. 

Uudet asiakkaat voivat täyttää jätehuoltolomakkeen sähköisen asioinnin kautta.

Kyllä, omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle kompostirekisteriä varten.

Velvollisuus biojätteen käsittelyyn on kiinteistökohtainen ja jokaisen kiinteistön tulee käsitellä kaikki siellä syntyvä biojäte asianmukaisesti. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen Sydän-Suomen jätelautakunta on jätelain (646/2011) velvoittamana ylläpidettävä rekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat syntyvät biojätteet omatoimisesti.

Sydän-Suomen jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä kompostointi-ilmoituksesta sanotaan muun muassa seuraavaa:

" Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

  • kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistötunnus;
  •   rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
  • jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
  • käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä
  • kuvaus käsittelylaitteiston ilmastoinnista, tiiviydestä ja lämpöeristyksestä
  • käsittelylaitteiston malli ja merkki

Vastaavan henkilön tulee ilmoittaa jätteen käsittelystä edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jätteen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on jätettävä jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 31.12.2023, jos biojätettä on aloitettu kompostoimaan kiinteistöllä ennen näiden jätehuoltomääräysten voimaan tuloa. Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein. " 

Kompostointilomakkeen löydät lomakkeet-sivulta.

Jäteastioiden tyhjennykset

Viikolle sattuvat arkipyhät tai aatot (juhannus-/ jouluaatto) voivat aikaistaa tai viivästyttää koko viikon tyhjennyksiä. Jos siirrät astian tyhjennyspaikalle, arkipyhien tai aattojen vaikutus tulee huomioida ja viedä astia tyhjennyspaikalle pari päivää aikaisemmin. Sammakkokangas ei ilmoita arkipyhien tai aattojen vaikutuksista erikseen vaan arkipyhien tai aattojen vaikutus tyhjennyksiin tulee huomioida, koska kyseessä on vuosittain toistuva poikkeuksia aiheuttava tekijä, josta on tiedotettu yleisesti.

Jätteen vastaanotto ja lajittelu

Henkilöauton peräkärryllä tuotuna vanhan soutuveneen voi toimittaa jätekeskukseen tai kuntien lajitteluasemille. Soutuvene otetaan vastaan esikäsiteltävänä jätteenä ja vastaanotto on maksullista. Hinta vaihtelee veneen koon mukaan, mutta tavallisesti soutuvene hinnoitellaan <3meli 24,00 € sis.alv.24%.

Vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyy jonkin verran jätettä, jota ei voi viedä yleiseen lajittelupisteeseen tai sijoittaa omaan jäteastiaan. Esimerkiksi remontin, muuton tai suursiivouksen yhteydessä syntyy jätteitä, jotka on toimitettava jätekeskuksen pientuojapihalle tai lajitteluasemille.

Pienkuorma eli henkilö- tai pakettiautoon tai henkilöauton peräkärrylle pakattu kuorma hinnoitellaan tilavuuden mukaan.

Ilmaiseksi saa tuoda sähkölaitteet, puun, vaaralliset jätteet ja metallin. Puulla tarkoitetaan maalattua, lakattua tai käsittelemätöntä puuta, jossa voi olla nauloja ja ruuveja.

Maksullisia jätteitä ovat remontoinnissa syntyvät materiaalit, kuten laminaatit, lastulevy, MDF -levyt, tapetit, muovimatot, eristeet jne.

Suursiivouksessa ja muutossa voi syntyä poisheitettäväksi esimerkiksi mattoja ja huonekaluja, jotka luokitellaan myös maksulliseksi.

Tarkemmat tiedot lajitteluasemista ja kuormakohtaiset hinnat löydät täältä.

Muita kysymyksiä

Jätteiden käsittelyssä tapahtui iso rakenteellinen muutos vuonna 2016. Jätteen loppusijoittaminen eli ’kaatopaikkaus’ tai ’dumppaus kaatopaikalle’ väheni oleellisesti. Sammakkokankaan osakaskuntien alueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä noin 98 % hyödynnetään. Tästä reilu 50 % on energiahyödynnystä ja reilu 40 % materiaalihyödynnystä. Vain 2 % loppusijoitetaan Sammakkokankaan jätekeskuksessa olevalle loppusijoitusalueelle. Loppusijoitettavat jätteet ovat yleisimmin rakentamisessa ja remontoinnissa syntyviä jätteitä, joille ei ole hyödynnyskeinoa. (esimerkiksi asbestipitoinen jäte)