-

Jäteastian tyhjennysmaksut koostuvat jätteiden kuljetus- ja käsittelyosuuksista seka- ja biojätteen osalta. Hyöty-/ pakkausjätteiden maksut koostuvat kuljetusosuudesta. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella jäteyhtiö kilpailuttaa jätteenkuljetukset määräajoin. Kuljetusosuus perustuu kilpailutuksen urakkahintoihin. Käsittelyosassa on huomioitu kunkin jäteastiatyypin keskimääräinentäyttöaste ja tilavuuspaino. Kunnan järjestämän kuljetuksen alueella käsittelyja kuljetusosuudet on määritelty tasataksan mukaisesti, eli maksut ovat samat jokaisessa jäsenkunnassa. Vähintään viiden huoneiston taloyhtiöissä tulee olla kiinteistökohtaiset hyöty-/ pakkausjäteastiat. Kiinteistökohtaisen keräyksen vaatimus on huomioitu taloyhtiöiden alempana perusmaksuna. 

Eduskunnan päätöksellä arvolisävero muuttuu 1.9.2024 alkaen. Arvolisvero nousee 25,5 prosenttiin. Muutos tulee voimaan myös Sammakkokankaan perimiin palvelumaksuihin.

Astia Kuljetus
(alv 0%)
Käsittely
(alv 0%)
Tyhjennyshinta
Jäteastia 140l 2,99 2,13 5,12 (alv 0%)
6,35 (alv 24%)
Jäteastia 240l 2,99 3,62 6,61 (alv 0%)
8,20 (alv 24%)
Jäteastia 360-390l 3,44 5,46 8,90 (alv 0%)
11,04 (alv 24%)
Jäteastia 600-660l 3,44 8,53 11,97 (alv 0%)
14,85 (alv 24%)
Lisäsäkki 3,52 2,97 6,49 (alv 0%)
8,05 (alv 24%)
Irtojäte €/m3 10,81 7,71 18,52 (alv 0%)
22,96 (alv 24%)

 

Astia Kuljetus
(alv 0%)
Käsittely
(alv 0%)
Tyhjennyshinta
Jäteastia 140l 3,17 1,94 5,11 (alv 0%)
6,34 (alv 24%)
Jäteastia 140l+säkki 4,20 1,94 6,14 (alv 0%)
7,61 (alv 24%)
Jäteastia 240l 3,56 3,33 6,89 (alv 0%)
8,54 (alv 24%)
Jäteastia 240l+säkki 4,71 3,33 8,04 (alv 0%)
9,97 (alv 24%)
       

 

Astia Kuljetus
(alv 0%)
Käsittely
(alv 0%)
Tyhjennyshinta
Jäteastia 140-360l 6,40 0 6,40 (alv 0%)
7,94 (alv 24%)
       

 

Astia Kuljetus
(alv 0%)
Käsittely
(alv 0%)
Tyhjennyshinta
Jäteastia 140-660l 6,40 0 6,40 (alv 0%)
7,94  (alv 24%)
       

 

Astia Kuljetus
(alv 0%)
Käsittely
(alv 0%)
Tyhjennyshinta
Jäteastia 140-660l 6,40 0 6,40 (alv 0%)
7,94 (alv 24%)
Rullakko/ paali 6,40 0 6,40 (alv 0%)
7,94 (alv 24%)
Irtokartonki €/m3 12,85 0 12,85 (alv 0%)
15,94 (alv 24%)
       

 

Astia Kuljetus
(alv 0%)
Käsittely
(alv 0%)
Tyhjennyshinta
Jäteastia 140-660l 6,40 0 6,40 (alv 0%)
7,94 (alv 24%)
Irtomuovi €/m3 12,85 0 12,85 (alv 0%)
15,93 (alv 24%)