-

Alue 6 ja alue 7 jäteastiatyhjennysten kilpailutukset 2023 (Hilma)

  • Jätteen keräys ja kuljetus alue 6: Suolahti – Konginkangas – Sumiainen – Liimattala
  • Jätteen keräys ja kuljetus alue 7: Petäjävesi – Multia

Kysymykset ja vastaukset

Jätehuoltomääräysten siirtymäsäännöksissä mainitaan siirtyminen yhtiön omistamiin astioihin. Miten tämä vaikuttaa urakoitsijaan?

  • Vastaus: Urakanaikana normaalin kulumisen aiheuttamat astiarikot yhtiö hoitaa kustannuksellaan. Urakoitsijan työntekijän tulee ainoastaan informoida sähköisellä ajolistalla havaitsemistaan astiarikoista tms. Urakoitsija on kuitenkin korvausvelvollinen tilanteissa, joissa astia rikkoutuu urakoitsijan huolimattomuudesta (esim. peruutus astian päälle).

Miten astioiden pesut hoidetaan?

  • Vastaus: Seka- ja biojäteastioiden pesut on jätetty varsinaisten kuljetusurakoiden ulkopuolelle. Astiapesut kilpailutetaan erikseen ja hoidetaan omana urakkana.

Miten tarjouspyyntökirjeessä (kohta 3.) mainittu vaatimus yrityksen vakaavaraisuudesta ja luotettavuudesta arvioidaan käytännössä?

  • Vastaus: Tarjouksen liitteenä on esitettävä riittävät tiedot taloudesta (tilinpäätöstiedot) vakavaraisuuden arvioimiseksi. Vakavaraisuuden arvio perustuu yrityksen tappion- ja riskinsietokyvyn arvioimiseen. Vakavaraisuus perustuu riittävän vanhaan taseeseen, jonka kautta yritys kestää lyhyen aikavälin tappioita ja maksuvalmius on riittävä. Arvio suhteutetaan urakan kestoon ja arvoon. Tarjouspyynnön vaatimus on pystyttävä osoittamaan, muussa tapauksessa se muodostuu hylkäämisperusteeksi.

Kuinka paljon arvioilta urakkaohjelman 3.4 kohdassa mainittua tiedotteiden jättämistä jäteastioille tai tarroittamista käytännössä tapahtuu?

  • Vastaus: Kyseessä ovat yksittäistapaukset. Tiedote voisi esim. liittyä astian siirtämiseen tai jatkuvaan virheelliseen lajitteluun. Myös tarroituksessa olisi kyseessä yksittäinen tilanne, jossa esim. uudelleen tarroituksella voidaan estää epäselvyyttä. Jos tiedotettavaa tai tarroitettavaa on suurelle osalle reitin astioista, sovitaan asiasta erikseen korvaus urakoitsijalle.