-

Rakennushankkeet 

Hankasalmen lajitteluaseman rakentamisesta on julkaistu hankintailmoitus Hilma julkiset hankinnat tietokannassa 17.7.2024. Linkki ilmoitukseen: Hilma ilmoitus

Asema rakentuu jätevedenpuhdistamon viereen osoitteeseen Hankasalmentie 650, 41520 Hankasalmi. 

Rakennushanke käsittää alueen maanrakennustyöt hulevesijärjestelmineen. Urakan sisältö on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa. 

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa viikolla 40/2024. Tämän ehtona on kuitenkin se, että ympäristölupa on saanut lainvoiman. Hankkeella on jo voimassa oleva toimenpidelupa 77-2024-34. 

Hankinta-asiakirjat:
Hankinnan aikataulu 
  • Hankinnasta voi jättää kysymyksiä 31.7.2024 klo 12 saakka sähköpostitse: outi.ruuska@sammakkokangas.fi Kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan Hilma julkiset hankinnat tietokannan lisäksi tällä sivulla viimeistään 2.8.2024 klo 16. 
  • Tarjoukset tulee jättää sähköisesti Hilma julkiset hankinnat tietokannan kautta 12.8.2024 klo 9 mennessä. 
  • Sammakkokangas Oy:n hallitus käsittelee hankinnan 16.8.2024, jonka jälkeen tarjouksen jättäneille ilmoitetaan hankinnasta  muutoksenhakuohjeineen. Ilmoitus tehdään Hilman kautta.