-

Vakituisten asukkaiden jäteastiatyhjennykset ja aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksut laskuettaan kolmen kuukauden välein, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. Perusmaksua laskutetaan jokaisella laskulla kolmen kuukauden osalta. Vapaa-ajan asuntojen laskutus tapahtuu kerran vuodessa. Aluekeräypisteiden käyttöoikeusmaksut laskutetaan huhtikuussa ja astiapalvelua käyttävien laskutus ajoittuu syksyyn. Taloyhtiöt- ja kuntien palvelutoiminnan kohteiden laskutus on kahden kuukauden välein ja jätekeskuslaskutus kuukausittain.

Laskutuksesta huolehtivat Sammakkokankaan palveluneuvojat yhteustyössä Ropo Capitalin kanssa. Maksuehto on 14 päivää.

Sammakkokangas perii vakituisen asumisen laskuilla 1.4.2024 alkaen ns. paperilaskutuslisän, joka on suuruudeltaan 1,60 € + alv 24 %. Vapaa-ajan asumisen laskujen osalta lisä otetaan käyttöön 1.1.2025. Sähköisesti vastaanotettavilla laskuilla lisää ei peritä. Kehotamme tekemään omassa verkkopankissa sopimuksen sähköisen laskun vastaanottamisesta.

Arvolisäveron nousu 1.9.2024 ja poikkeus laskutuksessa vuonna 2024 

Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 28.6.2024 hallituksen esityksen arvonlisäverolakiin. 1.9.2024 lakimuutoksen myötä yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Tämä muutos nostaa Sammakkokaan perimiä palvelumaksuja. 1.9.2024 alkaen hintoihin ajetaan arvolisäveromuutos. Lisäksi laskutusjakso on vakituisille asukkaille kolmannella neljänneksellä poikkeava, kun laskutusjakso on heinä - elokuu eikä heinä - syyskuu. Vuoden viimeinen laskutusjakso on 3 kk sijaan 4 kk. Tämä poikkeava laskutusrytmi siitä syystä, että laskulle ei muodostu kahta eri arvolisäverokantaa. 

Laskua koskevat huomautukset

Mahdolliset huomautukset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa jäteviranomaiselle eli Sydän-Suomen jätelautakunnalle.  Ohjeet löytyvät jätelaskulta.

Lautakunnan postiosoite on Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13, 43101 Saarijärvi.

Maksumuistutus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Lasku tulee suorittaa eräpäivänä. Mikäli lautakunta katsoo laskun virheelliseksi joko osittain tai kokonaan, palautetaan summa korkoineen.