-

Kiinteistökohtainen sekajäteastia

Sammakkokangas Oy hoitaa kiinteistökohtaisten sekajäteastioiden tyhjennykset Äänekoskella, Saarijärvellä, Karstulassa, Petäjävedellä, Uuraisilla, Kannonkoskella, Multialla, Kinnulassa ja Kivijärvellä. Ilmoitus kiinteistökohtaisen jäteastian käyttöönotosta tai muutoksista olemassa olevaan palveluun tehdään Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Ilmoituksen voi tehdä myös kohdasta Asioi verkossa tai täyttämällä liittymislomakkeen.

Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Hankasalmella kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennykset tilataan vielä toistaiseksi suoraan yksityiseltä kuljetusyritykseltä. Kiinteistökohtaisen jäteastian käyttämisestä tulee lisäksi ilmoittaa jätehuoltolomakkeella Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Viitasaarella ja Pihtiputaalla siirrytään kunnan järjestämään jätehuoltoon 1.5.2025 ja Hankasalmella 1.9.2025. Järjestelmämuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että astiatyhjennykset hoidetaan Sammakkokankaan kautta keskitetysti. Sammakkokangas tulee pyytämään kiinteistön omistajilta/ haltijoilta tietoja sekajäteastioista vuoden 2024 aikana.

Aluekeräyspisteen käyttöoikeus (sekajäte)

Sammakkokangas Oy vastaa kaikkien 12 osakaskuntansa alueella aluekeräyspisteverkostosta myös sekajätekeräyksen osalta. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti vapaa-ajan asumisessa voidaan kiinteistökohtaisen jäteastian sijaan valita myös aluekeräyspisteen käyttöoikeus sekajätteen osalta. Ilmoitus aluekeräyspisteen käyttöoikeudesta tehdään Sammakkokankaalle joko Asioi verkossa kautta tai täyttämällä liittymislomake.

Biojätteen lajittelu

Kiinteistöllä syntyvä biojäte tulee lajitella eroon sekajätteestä myös vapaa-ajan kiinteistöllä. Vapaa-ajan asumisen osalta suositellaan biojätteen omatoimista kompostointia.  Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Sydän-Suomen jätelautakunnalle käyttäen kompostointi-ilmoituslomaketta. Vapaa-ajan asumisen osalta biojätteen erilliskeräykseen liittymiseen voi liittyä rajoituksia, joten biojätteen erilliskeräyksestä kiinnostuneiden pyydetään olemaan etukäteen yhteydessä Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Biojätteen erilliskeräykseen liittymisestä sovitaan Sammakkokankankaan kanssa myös Viitasaaren, Pihtiputaan ja Hankasalmen osalta  19.7.2023 alkaen. 

Hyöty-/ pakkausjätteet 

Vakituisessa asumisessa syntyvät lasi-, kartonki- ja muovipaukkauset sekä pienmetalli tulee toimittaa yleisiin alueellisiin keräyspisteisiin. Keräyspisteissä on yleensä myös paperinkeräysastia. Osa yleisistä keräyspisteistä on Sammakkokankaan ylläpitämiä aluekeräyspisteitä ja osa Rinki Oy:n ylläpitämiä ekopisteitä. 

Löydät keräyspisteet tästä: Aluekeräyspisteet

Mikä on kimppajäteastia?

Lähinaapurit voivat käyttää yhteistä kiinteistökohtaista seka- tai biojäteastiaa. Myös kompostori voi olla naapureiden kesken yhteinen. Yhteistä kompostoria voi käyttää maksimissaan kaksi kiinteistöä. Sekajätekimpassa voi olla maksimissaan 10 kiinteistöä ja biojätteessa viisi (5) kiinteistöä. Kimpan voi perustaa vapaa-ajan asunnot keskenään. Kimpasta tulee täyttää ns. kimppalomake.