-

Jätehuollon ajankohtaistiedote

Tammikuu 2024 

Katse menneeseen

Heinäkuussa 2023 käynnistyivät tällä erää viimeiset jätelain muutoksen pohjautuvat uudistukset, kun kaikissa 12 osakaskunnassa pakkaus*- ja biojätteiden keräys alkoivat pyöriä yhtiön tuottamana palveluna. Jätelain muutoksen mukaisesti pakkaus- ja biojätteiden keräys siirtyi heinäkuussa kunnan kilpailuttaman mallin mukaiseksi. Tämä lakimuutos vaikutti vaihtelevasti osakaskuntien alueella. Muutos oli suurin Hankasalmella, jossa pakkausjätteiden keräys alkoi taloyhtiöissä. Muulla alueella jätehuoltomääräykset olivat jo velvoittaneet lasin, metallin ja kartongin keräämiseen. Kaikissa 12 osakaskunnassa alkoi uutena taloyhtiöissä vähintään muovipakkausten keräys. Sammakkokangas vastaa siis tällä hetkellä kaikissa osakaskunnissaan pakkaus- ja biojätteen erilliskeräyksestä.

*(pakkausjäte = hyötyjäte)

 

Sekajäteastioiden tyhjennyksiin muutoksia vuonna 2025

Alueen jäteviranomainen Sydän-Suomen jätelautakunta on tehnyt jätelain mukaisen tarkastelun sekajätteen kuljetuksista Viitasaaren, Pihtiputaan ja Hankasalmen osalta. Muissa osakaskunnissa tarkastelu on tehty aikaisemmin ja sekajätekuljetukset hoidetaan kunnan mallin mukaisesti Sammakkokankaan toimesta. Jätelain mukaisesti viranomaisen päätöksessä on oltava siirtymäaika muutokselle. Tämä siirtymäaika umpeutuu vuoden 2025 aikana.

Tällä hetkellä Sammakkokangas valmistelee sekajätekuljetusten kilpailutuksia julkisena hankinta. Vuoden 2024 alussa kilpailutetaan Viitasaaren ja Pihtiputaan sekajätekuljetukset. Hankasalmi on vuorossa loppukeväästä. Viitasaarella ja Pihtiputaalla uuteen kuljetusjärjestelmään siirrytään 1.5.2025 ja Hankasalmella 1.9.2025. Sammakkokangas vastaa edellä mainituista alkamisajoista alkaen sekajäteastioiden tyhjennyksistä.

Sammakkokangas tulee lähestymää kirjeitse kiinteistön omistajia/ haltijoita pyytäen tietoja siitä, miten sekajätehuolto kiinteistöllä on hoidettu tai aiotaan hoitaa. Kevään ja kesän 2024 aikana tämä kysely lähetään Viitasaarelle ja Pihtiputaalle porrastetusti. Hankasalmelle sama kirje lähetetään loppusyksystä 2024. Vielä tässä vaiheessa ei tarvitse tehdä mitään. Kaikissa kolmessa kunnassa tullaan järjestämään infotilaisuudet muutoksesta niin syksyllä 2024 kuin keväällä 2025. Ajankohdista ilmoitetaan paikallislehdissä.

Erityisen tärkeää on huomioida, että kuljetusjärjestelmämuutoksen lisäksi samaan ajankohtaan osuu alueen jätehuoltomääräyksiin kirjattu muutos siitä, että vakituisessa asumisessa kiinteistökohtainen sekajäteastia on ensisijainen. Kiinteistökohtainen astia voi olla joko oma tai kimppa-astia. Vakituisessa asumisessa aluekeräyspisteen käyttöoikeus ei ole enää mahdollinen, kun siirrytään uuteen kuljetusjärjestelmään. Jäteviranomainen voi vain erityisestä syystä poiketa määräyksistä. Poikkeushakemus on tehtävä kirjallisesti jätelautakunnalle. Tämä muutos tulee vaikuttamaan alueelliseen sekajätekeräykseen vähentävästi.

 

Muutokset alueellisen keräyspisteverkostoon

Jätelautakunnan vahvistaman palvelutason mukaisesti Sammakkokangas jatkaa muutosten tekemistä alueelliseen keräysverkostoon niin pakkaus- kuin sekajätteen osalta. Sekajätekeräys tulee keskittymään kesäkauteen, koska jätehuoltomääräysten mukaisesti vakituisten asuntojen jätehuolto tulee hoitaa kiinteistökohtaisella keräyksellä. Sammakkokangas on kartoittanut vapaa-ajan asukkailta sekajätekeräyksen ympärivuotista tarvetta ja 95 % on ilmoittanut, että tarve on vain kesäkaudella. Tämä vaikuttaa siihen, että kaikkia sekajätepisteitä ei pidetä ympärivuoden käytössä. Alueellinen täydentävä pakkausjätekeräys vähenee palvelutason mukaisesti ja keskittyy pää- ja poistumisreittien varsille. Tuottajien (Rinki) keräyspisteet löytyvät asiointikeskuksista hyviltä paikoilta ja Sammakkokankaan tehtävä on järjestää lähinnä mökkiasutusta ajatellen keräystä muulle alueelle.

 

Lajitteluasemia kehitetään

Sammakkokankaalla on uusien lajitteluasemien rakentamishankkeet suunnitteilla Pihtiputaalle ja Hankasalmelle. Lisäksi olemassa olevien asemien asiointimahdollisuuksia monipuolistetaan. Äänekosken lajitteluasema Koukussa on kokeiltu itsepalveluasiointiaikoja ja kokeilu on onnistunut. Vuoden 2024 aikana itsepalveluasiointimahdollisuutta on tarkoitus tuoda myös Petäjäveden, Uuraisten, Viitasaaren ja Karstulan asemille sekä Pihtiputaan ja Hankasalmen asemille, jos rakennushankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa ja valmistuvat vuoden 2024 aikana. Itsepalveluasioinnin laajentamista kaikille asemille jatketaan tulevina vuosina. Itsepalveluasiointimahdollisuus lisää asiointiaikoja ja mahdollistaa myös lauantaisin asioinnin. Tulevaisuudessakin asemilla on säännöllinen aukioloaika, jolloin asemalla on jätehuoltotyöntekijä vastaanottamassa jätteitä.

 

Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 20-vuotta

Vuosi 2024 on Sammakkokankaan juhlavuosi. Yhtiö juhlistaa kunnallisen jätehuollon 20 vuotta kestänyttä taivalta erilaisin tapahtumin. Tarkoituksena on järjestää erityisesti keväällä ja kesällä kaikissa osakaskunnissa tapahtuma tai osallistua omalla pisteellä kunnan kesätapahtumaan.

 

Tiedotteet