-

Jäteastioiden pesut ovat jälleen ajankohtaisia

Seka- ja biojätepalveluun kuuluu astian pesu. Sekajäteastiat pestään kerran vuodessa ja biojäteastiat kaksi kertaa, jos kyseessä on ympärivuotinen palvelu. Pesut suoritetaan omalla reitillään, joten pesu ei muuta tyhjennysrytmiä vaikka astiat joudutaan ennen pesua tyhjentämään. Asiakkaan jätelaskulle muodostuu laskutettavat tapahtumat sovitun tyhjennysrytmin mukaisesti. 

Astioiden pesut etenevät toimialueellamme vaiheittain. Ensin pestään biojäteastiat, keskikesällä sekajäteastiat ja vielä ennen pakkasten tuloa biojäteastiat pestään toisen kerran. Emme pysty kertomaan astian pesujen tarkkaa ajankohtaa. Toivomme, että näillä kyselyillä ei kuormiteta asiakaspalvelua.

Pesussa ei käytetä liuotinpesuainetta, joten pinttyneimmät tahrat astiasta eivät lähde puhtaaksi.

Jos jäteastia ei ole tyhjennyspaikalla pesuhetkellä, jää astia pesemättä. Myös palvelun ollessa keskeytettynä, pesu jää tekemättä. Pesuja ei näissä tapauksissa suoriteta korvaavana ajankohtana. 

 

Tiedotteet