-

Jäteastioiden pesut käynnissä

Biojäteastiat pestään kaksi kertaa vuodessa, jos palvelu on ympärivuotinen. Sekajäteastioiden osalta pesu on kerran vuodessa. Pesureitit ovat omia ja pesut eivät muuta varsinaista tyhjennysrytmiä. Jos astia ei ole tyhjennyspaikalla, kun pesuauto liikkuu, jää pesu tekemättä. 

Tällä hetkellä biojäteastiapesut ovat käynnissä. Biojäteastiapesujen jälkeen siirrytään sekajäteastioiden pesemiseen.

Tiedotteet