-

Sydän-Suomen jätelautakunta on vahvistanut taksan vuodelle 2024

Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt jätetaksan vuodelle 2024 kokouksessaan 21.11.2023.  Lautakunta hyväksyi Sammakkokankaan tekemät esitykset taksamuutosten osalta. 

Asian käsittelyn voi lukea kokonaisuudessaan Saarijärven kaupungin kotisivuilta kohdasta päätöksen teko. 

Muutoksia tulee seuraavasti

Jätelautakunta päätti, että perusmaksuja nostetaan 3 %.

Perusteluina perusmaksun korotukselle ovat:

  • Perusmaksukertymän ja sillä katettavien menojen puolivuosittaisen seurannan tuloksena voidaan todeta, että tulot eivät kata palvelutason mukaisia menoja. Jätelain lähtökohta on ns. aiheuttamisperiaate eli jätemaksujen tulee kattaa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Näin ollen jätteenkuljetus- ja käsittelyhintojen lisäksi myös perusmaksun tulisi vastata tasoa, jolla voidaan kattaa palvelutasossa määritellyt palvelut.
  • Viime vuosien aikana polttoaineen hinta on noussut ja sillä on vaikutusta myös perusmaksuilla katettaviin palveluihin. Osa palveluiden tuottamisesta on kuljetuksia.
  • Inflaatio on ollut kahden viime vuoden aikana suurta. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 7,1 %. Kesäkuussa 2023 vuosimuutos oli 6,3 %. Tällä on vaikutusta palvelujen tuottamisen hintoihin nostavasti. Esitetty hinnantarkistus on huomattavasti inflaatiota pienempää.
  • Perusmaksulla katettavaksi on tullut poistotekstiili.
  • Sammakkokangas esittää, että pientuojilta ei peritä alle 1m3 kestopuulautakuormista vastaanottomaksua vaan kulut katetaan perusmaksulla.

Lieteperusmaksun osuuden on esitetty pysyvän ennallaan.

Jäteastiatyhjennyshinnat

Perusmaksun lisäksi sekajäte energiaksi jäteastiatyhjennyshintoja nostettiin 140 l ja 240 l astioiden osalta. Puolestaan 600 - 660 l astiatyhjennyshintaa laskettiin. Muutokset perustuvat todellisten kustannusten muutoksiin. Biojäteastian tyhjennyshinnat pysyivät ennallaan ja pakkausjätteiden tyhjennyshinnat yhtenäistettiin. Tämä tarkoitti lasin, metallin ja muovipakkausten osalta laskua, mutta kartongille nousua. 

Jätekeskuksen vastaanottohinnat

Jätekeskuksen tonnikohtaisia hintoja nostetttiin jäteveromuutoksen johdosta 10 €/tn niiden jakeiden osalta, joihin veromuutos vaikuttaa.

Koko jätetaksa vuodelle 2024 löytyy täältä.

 

 

Tiedotteet