-

Biojätteiden omatoiminen kompostointi kiinteistöllä

Velvollisuus biojätteen käsittelyyn on kiinteistökohtainen ja jokaisen kiinteistön tulee käsitellä kaikki siellä syntyvä biojäte asianmukaisesti.

Biojätteiden omatoiminen kompostointi kiinteistöllä

Alueellisen jätehuoltoviranomaisen Sydän-Suomen jätelautakunta on jätelain (646/2011) velvoittamana ylläpidettävä rekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat syntyvät biojätteet omatoimisesti.

Velvollisuus biojätteen käsittelyyn on kiinteistökohtainen ja jokaisen kiinteistön tulee käsitellä kaikki siellä syntyvä biojäte asianmukaisesti. Biojäte tulee joko kerätä jäteyhtiön toimesta tyhjennettävään biojäteastiaan tai kompostoida biojäte omatoimisesti kiinteistöllä. Biojätettä ei tule laittaa energiaksi menevän sekajätteen sekaan.

Omatoimisessa kompostoinnissa huomioitavaa

Kompostorin tulee olla asianmukainen

  • Kompostorissa tulee olla pohja, seinät ja kansi.
  • Kompostorissa tulee olla riittävästi ilmareikiä, sillä kompostointiprosessi vaatii toimiakseen ilmaa.
  • Kompostorin pitää olla niin tiivis, ettei sinne pääse jyrsijöitä tai muita haittaeläimiä.
  • Kompostori voi olla tehdasvalmisteinen tai omatekoinen. Puutarhajätteelle suunnitellut kompostorit/kehikot eivät sovellu sellaisenaan elintarvikeperäisen biojätteen kompostointiin.
  • Keittiökompostorit eli bokashit ovat myös hyväksyttyjä biojätteen käsittelymenetelmiä. Bokashissa biojäte fermentoidaan, jonka jälkeen fermentoitunut biojäte tulee vielä jälkikompostoida ennen käyttöä.

Kahden kiinteistön yhteinen kompostori

  • Kompostori voi olla myös kahden lähikiinteistön yhteinen. Kiinteistöjen tulee olla naapureita keskenään, jotta yhteinen kompostointi on mahdollista. Biojätettä ei tule kuljettaa pitkiä matkoja toiselle kiinteistölle käsittelyyn.
  • Yhteisellä kompostorilla tulee olla nimettynä kompostoinnista vastaava vastuuhenkilö.

Omatoimisesta kompostoinnista ilmoittaminen jätehuoltoviranomaiselle

  • Kiinteistön tulee ilmoittaa kompostoinnin aloittamisesta 2 kk kuluttua kompostoinnin aloittamisesta. Myös mikäli kompostointi lopetetaan, tulee tehdä ilmoitus 2 kk kuluttua lopettamisesta.
  • Kompostoinnista voi ilmoittaa kompostointi-ilmoituksella. Kompostointi-ilmoituksen löytää osoitteesta: www.saarijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/jatehuollon-lomakkeet/
Uutiset