-

Biojätteiden keräilyssä muutoksia 19.7.2023 alkaen

Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien alueilla jäteastiapalvelussa tapahtuu muutos 19.7.2023 alkaen, mikä perustuu jäteviranomaisen eli Sydän-Suomen jätelautakunnan tekemään jätelainmuutoksen mukaiseen päätökseen.

Päätöksen mukaisesti edellä mainituissa kunnissa siirrytään biojäteastioiden osalta kunnan kilpailuttamaan jätehuoltomalliin. Muissa Sammakkokankaan toimialueen kunnissa tämä kuljetusjärjestelmä on ollut voimassa jo pidempään. Kunnan kilpailuttama jätehuoltomalli tarkoittaa sitä, että tyhjennykset kilpailutetaan keskitetysti kunnan toimesta. Kunnat ovat kuitenkin siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät Sammakkokankaan hoidettavaksi.  Näin ollen kuljetusten kilpailutuksen on hoitanut kuntien omistama jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, joka tuottaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa lukuun.

Nykyinen järjestelmä lakkaa toimimasta 18.7.2023 ja astioiden tyhjennyspalvelut jatkuvat uudessa järjestelmässä. Vanhoja sopimuksia ei tarvitse näin ollen erikseen irtisanoa ja uutta solmia. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että Sammakkokangas Oy ei vastaa mahdollisesti nykyiseltä kuljetusyritykseltä vuokratuista jäteastioista.

Muutoshetkellä astian tyhjennysväli saattaa olla normaalirytmiä lyhempi tai pidempi. Kaikille niille, joita tämä muutos koskee on lähetetty kirje, josta ilmenee ensimmäisen tyhjennyksen ajankohta. Palvelu jatkuu mahdollisen ensimmäisen poikkeavan tyhjennysvälin jälkeen normaalisti. Kuljetusjärjestelmämuutoksen astiatyhjennykset ovat rytmitetty mahdollisimman optimaalisesti, jotta ympäristöä kuormittavia hukkakilometrejä syntyisi mahdollisimman vähän. Kuljetusjärjestelmämuutoksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että astia on näkyvällä paikalla. Tyhjennysvälien osalta tulee noudattaa jätehuoltoviranomaisen minimivaatimuksia.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa siitä, että jäteastia on tyhjennettävissä. Talviaikana tämä tarkoittaa mm. lumitöiden ja hiekoituksen hoitamista.

Arkipyhät vaikuttavat koko viikon astiatyhjennyksiin aikaistaen tai myöhästyttäen niitä 1 – 3 päivällä. Jos siirrät astian tyhjennyspäiväksi tyhjennyspaikalle, tee siirto paria päivää aiemmin.

Biojäteastiat pestään kaksi kertaa sulan maan aikana, niiden astioiden osalta, jotka ovat pesuauton kiertäessä tyhjennyspaikalla. Astiapalvelun keskeytyksen aikana astiaa ei myöskään pestä. Pesusta ja pesun yhteydessä tehtävästä tyhjennyksestä ei veloiteta erikseen. Pesukerta ei muuta varsinaista tyhjennysrytmiä. Ensimmäiset pesut tehdään 2024. 

Tämän muutoksen jälkeen tulee kaikki jäteastiapalvelua koskevat yhteydenotot Sammakkokankaan asiakaspalveluun. Kuljetusyrityksen kautta ei voi tehdä muutoksia tai lisätilauksia.

Tiedotteet