-

Jäteastia tyhjennykset Viitasaarella ja Pihtiputaalla

Sivulta löytyy perustietoa ja päivämääriä jäteastioiden tyhjennyksiin liittyen.

Sekajäteastiat

Pihtiputaalla ja Viitasaarella on sekajätteen osalta käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistön haltija vastaa sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön haltija tilaa jäteastian tyhjennykset kuljetuksia hoitavalta kuljetusyrittäjältä. Kiinteistökohtaisen jäteastian käyttämisestä tulee lisäksi ilmoittaa jätehuoltolomakkeella Sydän-Suomen jätelautakunnalle.

Viitasaarella ja Pihtiputaalla siirrytään kunnan kilpailuttamaan kuljetusmalliin 1.5.2025 alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntien omistama yhtiö eli Sammakkokangas Oy kilpailuttaa jäteastioiden tyhjennykset ja 1.5.2025 alkaen kaikki kotitalouksien sekajäteastiat tyhjentää yhtiön kilpailuttama kuljetusyrittäjä.  1.5.2025 alkaen Sammakkokangas Oy laskuttaa jätelaskun yhteydessä myös jäteastioiden tyhjennykset.

Biojäteastiat

Pihtiputaalla ja Viitasaarella on biojätteen osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli kiinteistön haltija vastaa biojätteen kuljetuksen tilaamisesta kiinteistölle.

19.7.2023 alkaen kotitalouksien biojäteastiat tyhjentää Sammakkokangas Oy:n kilpailuttama kuljetusyritys. 19.7.2023 alkaen Sammakkokangas Oy myös laskuttaa biojäteastioiden tyhjennykset.

Pakkaus- eli hyötyjäteastiat (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset) 1.7.2023 alkaen

Hyötyjätteiden keräys muutokset koskevat lähinnä yli viiden asuinhuoneiston kiinteistöjä. Jätelain mukaisesti hyötyjätteiden kiinteistökohtainen keräys tulee 1.7.2023 alkaen järjestää kullakin yli viiden (5) asuinhuoneiston kiinteistöllä. 1.7.2023 alkaen taloyhtiöiden hyötyjäteastiat tyhjentää Sammakkokangas Oy:n kilpailuttama kuljetusyrittäjä.