-

Jätelautakunta vahvisti jätetaksat vuodelle 2023

Sydän-Suomen jätelautakunta vahvisti 13.12.2022 jätetaksat vuodelle 2023. Taksat astuvat voimaan 1.1.2023.

Jätelautakunta vahvisti jätetaksan vuodelle 2023

Sydän-Suomen jätelautakunta vahvisti 13.12.2022 pitämässään kokouksessa jätetaksat vuodelle 2023. Jätetaksat astuvat voimaan 1.1.2023, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksat ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. 

Keskeiset muutokset jätetaksoihin

  • Sekajätteen käsittelyhintoja nostettiin 3,2 %.
  • Pohjaesityksestä poiketen perusmaksuja nostetaan 3,5 %. Pohjaesitys oli 6,5 %. 
  • Hyöty-/ pakkausjätteiden tyhjennyshinnat  pysyvät ennallaan. 

Jätetaksat asetettiin nähtäville yleisessä tietoverkossa 15.12.2022-23.1.2023 väliseksi ajaksi ja kuulutetaan jäsenkuntien verkkosivuilla sekä paikallislehdissä.

Jätetaksan käsittely perusteluineen on löydettävissä Saarijärven kaupungin kotisivuilta kohdasta päätöksenteko. 

Uutiset
Viralliset kuulutukset