Lomakkeet

Sähköisen jätehuoltolomakkeen voi täyttää verkkoasioinnissa menemällä sivun ylälaidassa olevan pinkin Asioi verkossa-painikkeen kautta. Tämän jälkeen valitse kohta "Liity jätehuoltoon".

Pientalolomake tulostettavana versiona (sama kuin sähköinen lomake) Pientalolomake (lataa PDF) 

Oheisella lomakkeella voit tehdä ilmoituksen rivi- ja kerrostalojen jätehuollosta. Rivi- ja kerrostalojen jätehuoltolomake (lataa PDF)

Äänekosken vapaa-ajankiinteistöille jätehuoltolomake aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittymiseen Jätehuoltolomake Äänekosken vapaa-ajan kiinteistöt (lataa PDF)

Äänekosken kiinteistöille hakemus jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi Hakemus jätteiden keräysvälineiden harvennetuksi tyhjennysväliksi (lataa PDF) Hakemuksella vain 1-2 hengen taloudet voivat hakea pidennettyä korkeintaan 8 viikon tyhjennysväliä.

 

Jätehuollon kimppa-astian käyttö

Yhteistä jäteastiaa käyttävien tulee tehdä ilmoitus kimppaan kuuluvista kiinteistöistä.

Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella: Kimppaosakaslomake (lataa PDF)                  Kaikkien osakkaiden tulee allekirjoittaa lomake!


Yritykset voivat tehdä liittymisen tällä lomakkeella. Yrityslomake (lataa PDF) 

Jätepalvelun keskeytystä tulee anoa lomakkeella. Päätöksen asiasta tekee jätelautakunta. Hakemus tehdään oheisella lomakkeella: Hakemus tyhjennysvälin keskeyttämiseksi (lataa PDF)

Selvityksen kiinteistön jätevesijärjestelmästä voi tehdä oheisella lomakkeella. Jätevesijärjestelmäselvitys (lataa PDF) 

Mikäli maatilan lietehuollon yhteydessä halutaan käsitellä tilalla tapahtuvan asumisen jätevesilietteitä, tulee siitä tehdä hakemus jätelautakunnalle. Hakemuksen voi tehdä oheisella lomakkeella: Hakemus maatilan jätevesilietteiden omatoimiseen käsittelyyn (lataa PDF) 

Siirtoasiakirjapohja löytyy kohdasta jäteneuvonta --> Rakennus- ja purkujätteet