Yritysten ja yhteisöjen jätehuoltoratkaisut

Sammakkokangas tarjoaa osakaskuntiensa yrityksille ja yhteisöille monipuolisia jätehuollon palveluita

Jätelaki sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat myös yhteisöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Ympäristökysymykset kiinnostavat monia tämän päivän yrityksiä. Jätteiden käsittely on yksi osa-alue, jolla yrityksen ympäristövaikutuksia on helppo vähentää ja hallita. Suoraan jätekeskukseen toimitettavien yritysjätteiden osalta pyydämme olemaan yhteydessä ennen jätteen toimittamista. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 rajoittaa toimintaamme, joten yhteydenotto on tärkeää. Näin voidaan varmistua etukäteen siitä, että yrityksen tarvitsema palvelua on varmasti saatavilla.

Jätteiden syntypaikkalajittelu mahdollistaa niiden hyötykäytön. Tavanomaiset jäteastiapalvelut ovat myös yritysten ja yhteisöjen tilattavissa olevia palveluita.

Sammakkokankaan palvelupäällikkö opastaa yrityksiä ja yhteisöjä jätteiden lajittelussa, auttaa jätteiden ohjaamisessa hyötykäyttöön ja jätekustannusten pienentämisessä.

Yritysten jätehuoltoratkaisujen kartoittaminen lähtee tarpeiden määrittelemisestä. Sammakkokangas tekee ilmaisen alkukartoituksen ja auttaa tarvittaessa sopivan ratkaisun käyttöönotossa.

 Ota yhteyttä ja kysy palveluistamme!