Vakituisten asukkaiden jätehuolto

Lain mukaan jokaisen kiinteistön tulee olla liittyneenä alueensa jätehuollon palveluiden piiriin. Sammakkokangas Oy hoitaa lakisääteisiä järjestetyn jätehuollon tehtäviä Saarijärven, Karstulan, Kinnulan, Kannonkosken, Kivijärven sekä vuoden 2015 alusta myös Uuraisten alueella, omistajakuntiensa valtuuttamana.

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen

Alueen järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen tapahtuu jätehuoltolomakkeella. Jätelautakunnan jätehuoltoasiamies tekee lomakkeen perusteella päätöksen jätehuollosta. Esimerkiksi jäteastian tyhjennysväli määritellään jäteastian koon ja asukasmäärän mukaan.

Jäteyhtiö avaa kiinteistölle tarvittavan palvelusopimuksen jätehuoltoasiamiehen päätöksen mukaisesti. Jätehuoltoasiamies seuraa, että kiinteistö on liittyneenä alueen jätehuoltoon jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Omakoti- ja paritalot 

Erillistaloissa sekajäte kerätään yleensä kiinteistökohtaisista jäteastioista. Kotitaloudet voivat joko hankkia oman jäteastian, tai muodostaa jätekimppoja, jossa kaksi tai useampaa kotitaloutta jakaa saman jäteastian.

Kiinteistön haltija voi myös hankkia käyttöoikeuden yleisen keräyspisteen sekajäteastiaan, jolloin ympärivuotista jätteenkeräilyä ei tarvita.

Kuntien keskustaajamissa biojätteen voi kompostoida omatoimisesti, tai liittyä biojätteen erilliskeräykseen. Hyötyjätteet eli pahvi, paperi, lasi ja metalli lajitellaan aluekeräyspisteiden keräysastioihin.

Katso aluekeräyspisteiden sijainnit »

Rivi- ja kerrostalot

Rivi- ja kerrostaloilla tulee olla kiinteistökohtaiset keräysastiat, jotka on sijoitettu katettuun tilaan. Yli 5 huoneiston kiinteistöissä tulee olla erilliset jäteastiat seka- ja biojätteelle sekä lasille, metallille ja pahville.