Postinjakelussa häiriöitä - jätelaskuja jäänyt saapumatta asiakkaille

Tämä tiedote on päivitetty 1.6.2017.

Sammakkokangas Oy ja Sydän-Suomen jätelautakunta ovat saaneet useita yhteydenottoja asiakkailta, joille on mennyt maksumuistutus Intrum Justitia Oy:n kautta. Asiakkaiden kertoman mukaan alkuperäiset laskut eivät ole näissä tapauksissa saapuneet asiakkaalle. Alkuperäiset jätelaskut on annettu Postin jaettavaksi huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Laskujen eräpäivä on ollut huhtikuun 20.päivä.

Olemme selvittäneet asiaa ja olemme tehneet asiasta reklamaation Postille. Olemme saaneet Postilta vastauksen, jossa he kertovat epäilevänsä väärinkäytöstä postinkäsittelyssä Uuraisilla. Tapaukset ovat tulleet ilmi Postin sisäisissä tutkimuksissa. Poliisi on aloittanut tapauksen tutkinnan Postin rikosilmoituksen perusteella. Tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että laskujen saapumattomuuteen syynä on virhe, joka on tapahtunut postinjakelussa. Syy ei ole laskujen lähetyksessä.

Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen pyydämme Teitä maksamaan Intrumilta tulleen laskun pääoman ilman huomautus- ja korkokuluja. Mikäli olette ehtineet jo maksaa Intrumin summan kokonaisuudessaan, pyydämme Teitä olemaan yhteydessä Intrumiin p. 09 229 111. Teille hyvitetään huomautusmaksu Intrumin kautta ja koron osuus seuraavalla jätelaskulla Sammakkokangas Oy:n toimesta.

Seuraavan kerran jätelaskut lähetetään asiakkaille heinäkuun alussa. Laskutus koskee ajanjaksoa 1.4. – 30.6.2017. Näiden laskujen eräpäivä on heinäkuun puolen välin jälkeen. Jatkossakin laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein. Jätelasku on mahdollista muuttaa e-laskuksi tai suoramaksuksi. Annamme tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelun kautta: 044 4685 502, info@sammakkokangas.fi

Haluamme vielä osaltamme pahoitella tapahtunutta.