Liukkaat tiet aiheuttavat ongelmia

Paikoitellen jäteastioita ei ole päästy tyhjentämään liukkaiden teiden vuoksi. Jos jäteastia jää tyhjentämättä yleisen tien liukkauden vuoksi, pyritään korvaava tyhjennyskerta laittamaan mahdollisimman pian.

Yksityisillä teillä/pihateillä haluamme muistuttaa hiekoituksen tärkeydestä pihan lisäksi myös risteyksen hiekotuksesta. Talvikunnossapito kuuluu kiinteistönhaltijan/ -omistajan vastuulle. Mikäli talvikunnossapito on tältä osin laiminlyöty ja tyhjentämään ei päästä, tulee käynnistä hukkanouto, mikä laskutetaan täysimääräisesti. Haastavien kelien aikaan astian voisi myös tilapäisesti siirtää hiekoitetun tien varteen.

Hiekoittamisen lisäksi muistuttelemme myös lumitöiden tekemisestä. Astioita ei saa päästään hautautumaan lumeen.

Kiitokset jo etukäteen kuljettajan työn helpottamisesta ja turvallisuuden edistämisestä!