Hankasalmen alueelle ajankohtaista asiaa jätehuollosta

Jätehuollossa tapahtuu vuoden vaihteessa muutoksia

Hankasalmen kunnanvaltuusto teki 9.9.2019 päätöksen liittymisestä Sammakkokankaan Oy:n osakkaaksi. Päätös on saanut lainvoiman ja jätehuollon palvelutehtävien siirto kunnalta jäteyhtiölle tapahtuu 1.1.2020 alkaen. Sammakkokangas vastaa kunnan lukuun jatkossa mm. eko- ja aluekeräyspisteistä, jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta. Sammakkokangas Oy:n omistaa tällä hetkellä kymmenen keskisuomalaista kuntaa. Hankasalmen kanssa samaan aikaan yhtiöön liittyy myös Multian kunta, jolloin osakaskuntia on yhteensä 12. Osakaskunnilla on edustus yhtiön hallituksessa. Voimassa olevan jätelain mukaisesti jätehuollon viranomaistehtävien hoito siirtyy ylikunnalliseen Sydän-Suomen jätelautakuntaan. Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten, palvelutason ja jätetaksan vahvistaminen sekä jätemaksujen kohtuullistamisesta päättäminen. Hankasalmi tulee nimeämään edustajan myös jätelautakuntaan.

Jätelaskujen lähetys on viivästynyt Postin lakon vuoksi

Vuoden 2019 jätelaskutuksen osalta Hankasalmen kunta ja Sammakkokangas Oy ovat solmineet palvelusopimuksen. Sammakkokangas Oy tuottaa palveluna Hankasalmen kunnalle jätehuollon rekisterin teknisen ylläpidon ja jätelaskutuksen. Jätelaskutus perustuu kunnan määrittelemiin palveluihin ja voimassa olevaan jätetaksaan. Jätelaskujen oli määrä lähteä marraskuun aikana Sammakkokangas Oy:n kautta Hankasalmen kiinteistön haltijoille. Postilakon vuoksi laskujen lähetystä on jouduttu siirtämään ja lakon vaikutuksia on seurattu. Jätelaskut lähtevät viikolla 48. Toimitusviiveettä on ennakoitu ja laskujen eräpäivä on 13.1.2020.

Kunta vastaa palveluun ja laskun sisältöön liittyviin kysymyksiin vielä tämän laskutuksen yhteydessä. Kiinteistön omistajavaihdokset ja laskureklamaatiot tulee tehdä kuntaan. Sammakkokankaalle tulee olla yhteydessä laskutusosoitemuutoksista ja laskun maksamiseen liittyvissä asioissa.

Kevään 2020 aikana Sammakkokangas tiedottaa kiinteistöjen haltijoita jätehuollon ajankohtaisista asioista. Myös yhtiön kotisivuilta löytyy lisätietoa (www.sammakkokangas.fi). Ensi vaiheessa kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjentämiseen Hankasalmen osakkuudella ei ole vaikutusta, koska Sammakkokangas ei hoida jätteen kuljetuksia.

Laskun mukana tulevan liitekirjeen voit lukea myös tästä.