Äänekosken kaupunki on Sammakkokangas Oy:n osakas

Äänekosken kaupunki on liittynyt yhtiön osakkaaksi. Osakuuden myötä Sammakkokangas Oy:lle siirtyivät jätelaissa (646/2011) määritellyt jätehuollon palvelutehtävät. Näitä tehtäviä ovat: jätteen vastaanotto, kuljetus ja käsittely, jätemaksujen laskutuksen ja jäteneuvonta.   

Äänekosken alueella on vielä voimassa jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tässä järjestelmässä kiinteistön haltija sopii jätteen kuljettajan kanssa jäteastian tyhjennyksestä. Kiinteistön haltija voi tiedustella kuljetuspalvelua mm. Lassila & Tikanoja Oyj:ltä tai Sihvari Oy:ltä.

Lisää aiheesta Äänekosken kaupungin kotisivuilta https://www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-ja-rakentaminen/jatehuolto

Muutoksia jätehuoltoon  

Äänekosken liittyminen Sammakkokangas Oy:n osakkaaksi muuttaa palveluita vähitellen. Kiinteistökohtaisiin jäteastiatyhjennyksiin palvelutehtävien siirrolla ei siis ole vielä vaikutusta. Sammakkokangas Oy tulee tiedottamaan Äänekosken kiinteistön omistajia jätehuollon muutoksista, kun niiden aikataulu tarkentuu. Tavoitteena on, että yhtiö tulee lisäämään omia keräyspisteitä ja palveluita Äänekoskelle sekä kehittämään olemassa olevia toimintoja.

Olemme havainneet, että jätehuollon termit aiheuttavat sekaannusta. Nykyään ei ole enää olemassa ns. kaatopaikkajätettä vaan sekajäte (kuivajäte) menee energiahyödynnykseen. Tästä syystä energiajätteen erilliskeräys ei enää ole tarkoituksen mukaista. Kaikkien Sammakkokankaan osakkaiden alueella syntyvä sekajäte käsitellään Riikinvoiman ekovoimalaitoksessa.

Jäteasemat palvelevat normaalisti

Sammakkokangas Oy:n ylläpitää Konginkankaan ja Sumiaisten jäteasemia. Konginkankaalla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä, metallia ja oksia. Sumiaisissa vastaanotetaan näiden lisäksi myös sekajätettä.

Konginkankaan jäteasema; avoinna ke klo 15 - 17 (Yrjöläntie 18)

Sumiaisten jäteasema; avoinna to klo 16 - 18 (Haketie 10)

Äänekosken asukkaita palvelee lisäksi L&T Oyj:n jäteasema Koukkuniemenkatu 26 osoitteessa. Asema on auki ma - pe klo 7 - 16.

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Sydän-Suomen jätelautakunta

Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi: jätehuoltomääräysten hyväksyminen, poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä, jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksun määrääminen.

Äänekosken teknisellä lautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen.

Sydän-Suomen jätelautakunnan esittelijänä toimii vs. jätehuoltoasiamies Päivi Muhonen.

Lisätietoja jätelautakunnasta löydät tästä.

Äänekosken voimassa olevat jätehuoltomääräykset ja taksa poikkeavat yhtiön muiden osakkaiden määräyksistä ja taksasta. Tulevaisuudessa määräykset ja taksa tullaan yhtenäistämään. Tämä kuitenkin edellyttää myös palveluiden yhtenäistämistä. Määräykset ja taksan löydät täältä: http://www.saarijarvi.fi/palvelut/jatehuoltomaaraykset-ja-jatetaksa