Sammakkokangas Oy

Sammakkokangas Oy on kahdeksan kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Omistajakuntia ovat Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren kaupungit sekä Pihtiputaan, Karstulan, Uuraisten, Kinnulan, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat.

Yhtiö on perustettu 2003 vuoden lopulla. Varsinainen toiminta käynnistyi 2004 vuoden alussa. Uuraisten kunta tuli yhtiön osakkaaksi vuoden 2014 elokuussa ja Äänekoski huhtikuussa 2017. Yhtiön toiminnan pääpaikkana toimii Sammakkokankaan jätekeskus Saarijärvellä, jossa sijaitsee myös yhtiön toimisto ja asiakaspalvelu.

Organisaatio 

Hallitus

Sammakkokangas Oy on varautunut tulevaisuuden jätehuoltohaasteisiin. Yhtiö on jätteenpolttolaitosta rakentavan Riikinvoima Oy:n osakas.

Yhtiön tehtävät

Sammakkokangas hoitaa toiminta-alueensa jätteiden keräilyn, käsittelyn, ekopisteiden ylläpidon, jäteasemapalvelut, jäteneuvonnan ja laskutuksen.

Kunnat perustivat Sammakkokangas Oy:n hoitamaan jätelaissa (646/2011) määriteltyjä kunnan vastuulla olevia jätehuollon tehtäviä sekä hoitamaan ja kehittämään jätekeskuspalveluita. Toisaalta nähtiin tärkeäksi perustaa taho, joka perehtyy jätehuoltoon.

Jätehuoltoa voidaan pitää välttämättömyyspalveluna, joka kunnan tulee taata alueen asukkaille. Sammakkokangas Oy ylläpitää jätteenkäsittelypalveluita osin omana toimintanaan ja osin yhteistyökumppaniensa kautta. 

Saarijärvellä, Karstulassa, Kinnulassa, Kannonkoskella ja Kivijärvellä sekä vuoden 2015 alusta myös Uuraisilla, Sammakkokangas Oy:n tehtävänä on hoitaa jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät omistajakuntiensa puolesta.

Henkilöstö 

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Sammakkokangas Oy:n Y-tunnus on 1857139-7. Ylläpidämme https://www.sammakkokangas.fi -sivustoa. Sivuiltamme ilmenevät viralliset yhteystietomme. Sivustomme kautta sinun on mahdollista täyttää jätehuolto- tai yhteydenottolomake. Jätehuoltolomake on mahdollista täyttää myös ns. paperiversiona. Käytämme tietojanne tietosuojamenettelystä säädetyllä tavalla. Keräämme vain ne tiedot, joita tarvitaan palvelun järjestämistä varten. Meillä ei ole käytössä nettisivuillamme sovellusta, joka olisi suorassa yhteydessä asiakasrekisteriin ja tästä syystä ette pysty selailemaan omia tietojanne netin välityksellä. Pyynnöstä asiakkaalle toimitaan tieto siitä mitä rekisteriin on hänen omistamansa/ hallinnoimansa kiinteistön jätehuollosta kirjattu. Asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan jätehuollon viranomaisella ja Sammakkokangas Oy:llä. Sydän-Suomen jätelautakunta on jätehuollon asiakasrekisterin ylläpitäjä. Sammakkokangas Oy:llä on käyttöoikeus rekisterin tietoihin, jotta se pystyy hoitamaan omistajakuntien sille antamat kunnan palvelutehtävät. Ajonohjausjärjestelmään syötetään kuntaurakkaa hoitamaan valitulle yritykselle rekisteristä jäteastioiden tyhjentämisen kannalta välttämättömät tiedot. Ajonohjausjärjestelmä on Sammakkokangas Oy:n.

Rekisteriseloste (PDF)