Sammakkokangas Oy

Sammakkokangas Oy on kahdentoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Omistajakuntia ovat Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren kaupungit sekä Pihtiputaan, Petäjäveden, Karstulan, Hankasalmen, Uuraisten, Kinnulan, Kannonkosken, Multian ja Kivijärven kunnat.

Yhtiö on perustettu 2003 vuoden lopulla. Varsinainen toiminta käynnistyi 2004 vuoden alussa. Uuraisten kunta tuli yhtiön osakkaaksi vuoden 2014 elokuussa, Äänekoski huhtikuussa 2017, Petäjävesi huhtikuussa 2018 sekä Multian ja Hankasalmen kunnat vuoden 2019 lopulla. Yhtiön toiminnan pääpaikkana toimii Sammakkokankaan jätekeskus Saarijärvellä, jossa sijaitsee myös yhtiön toimisto ja asiakaspalvelu.

Organisaatio 

Hallitus

Sammakkokangas Oy on varautunut tulevaisuuden jätehuoltohaasteisiin. Yhtiö on jätteenpolttolaitosta rakentavan Riikinvoima Oy:n osakas.

Yhtiön tehtävät

Sammakkokangas hoitaa toiminta-alueensa jätteiden keräilyn, käsittelyn, ekopisteiden ylläpidon, jäteasemapalvelut, jäteneuvonnan ja laskutuksen.

Kunnat perustivat Sammakkokangas Oy:n hoitamaan jätelaissa (646/2011) määriteltyjä kunnan vastuulla olevia jätehuollon tehtäviä sekä hoitamaan ja kehittämään jätekeskuspalveluita. Toisaalta nähtiin tärkeäksi perustaa taho, joka perehtyy jätehuoltoon.

Jätehuoltoa voidaan pitää välttämättömyyspalveluna, joka kunnan tulee taata alueen asukkaille. Sammakkokangas Oy ylläpitää jätteenkäsittelypalveluita osin omana toimintanaan ja osin yhteistyökumppaniensa kautta. 

Äänekoskella, Saarijärvellä, Karstulassa, Hankasalmella, Kinnulassa, Multialla, Kannonkoskella, Kivijärvellä, Uuraisilla ja Petäjävedellä Sammakkokangas Oy:n tehtävänä on hoitaa jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät omistajakuntiensa puolesta. Viitasaaren ja Pihtiputaan osalta Sammakkokangas hoitaa palvelutehtävistä jätteiden käsittely, jätetaksan mukaista laskutusta sekä tiedotusta ja jäteneuvontaa.

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Sammakkokangas Oy:n Y-tunnus on 1857139-7. Ylläpidämme https://www.sammakkokangas.fi -sivustoa. Sivuiltamme ilmenevät viralliset yhteystietomme. Sivustomme kautta sinun on mahdollista täyttää jätehuolto- tai yhteydenottolomake. Jätehuoltolomake on mahdollista täyttää myös ns. paperiversiona. Käytämme tietojanne tietosuojamenettelystä säädetyllä tavalla. Keräämme vain ne tiedot, joita tarvitaan palvelun järjestämistä varten. Meillä on käytössä kotisivuillamme sovellus, jonka kautta pääsette katsomaan rekisteriin merkittyjä tietoja omistamanne tai hallinnoimanne kiinteistön osalta.  Pyynnöstä asiakkaalle toimitaan tieto siitä mitä rekisteriin on hänen omistamansa/ hallinnoimansa kiinteistön jätehuollosta kirjattu. Asiakasrekisteriin on pääsy ainoastaan jätehuollon viranomaisella ja Sammakkokangas Oy:llä. Sammakkokangas Oy:llä on käyttöoikeus rekisterin tietoihin, jotta se pystyy hoitamaan omistajakuntien sille antamat kunnan palvelutehtävät ja yhtiö hoitaa asiakasrekisterin teknistä ylläpitoa. Ajonohjausjärjestelmään syötetään kuntaurakkaa hoitamaan valitulle yritykselle rekisteristä jäteastioiden tyhjentämisen kannalta välttämättömät tiedot. Ajonohjausjärjestelmä on Sammakkokangas Oy:n.

tietosuojaseloste_päivitetty.pdf 

Kameravalvonta

Sammakkokangas Oy:llä on tallentava kameravalvontajärjestelmä. Aluekeräyspisteiden väärinkäyttöä valvontaan kameravannon avulla. Väärinkäyttäjää laskutetaan siivouksesta ja jätteen käsittelyyn toimittamisesta yleisen jätetaksan mukaisesti. Jätekeskuksessa ja lajitteluasemilla suoritetaan kameravalvontaa turvallisuuden, omaisuuden suojelemisen ja toimintaprosessin valvomiseksi. Kameravalvonnalla on tarkoitus myös ennaltaehkäistä ja selvittää turvallisuutta, omaisuutta tai toimintaprosessia vaarantavia tilanteita.

Aluekeräyspisteiden kameravalvonta: rekisteriseloste (lataa pdf)

Jätekeskuksen ja lajitteluasemien kameravalvonta: rekisteriseloste (lataa pdf)