Sammakkokankaan jätekeskus

Sammakkokankaan jätekeskus sijaitsee n. 11 kilometriä Saarijärven keskustasta Kannonkosken suuntaan. Katso kartta ja ajo-ohjeet »

Otamme vastaan:

  • tavallisen asumisen yhteydessä syntyvää jätettä
  • rakennus- ja purkujätteitä
  • teollisuusjätettä
  • pilaantuneita maa-aineksia

Jätekeskuksesta löydätte myös mm.

  • EU -normit täyttävä loppusijoitusalue
  • autovaaka
  • biohajoavien jätteiden kompostointikenttä
  • pientuojien lajittelupiha
  • välivarastokenttä

Alueen taustaa

Alue sijaitsee Saarijärvellä ja maa-alueen omistaa Saarijärven kaupunki. Sammakkokankaan alueella on harjoitettu jätteiden loppusijoittamista 80- luvun puolesta välistä saakka. Lähimmät luonnonvesistöt ovat Horonjärvi ja Sammakkolampi.

Ympäristölupa ja tarkkailu

Sammakkokangas Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa toiminnalleen (Dnro LSSAVI/234/04.08/2011). Yrityksemme on sitoutunut tarkkailemaan jätekeskuksen ympäristövaikutuksia. Ympäristöluvan mukaisesti yhtiöllä on velvoitetarkkailusuunnitelma, jota olemme noudattaneet koko yrityksen toiminnan ajan.

Velvoitetarkkailunäytteiden oton ja raportoinnin hoittaa yhteistyökumppanimme Nab Labs Oy. Velvoitetarkkailuraportit löydät täältä.