Julkisoikeudellinen jätetaksa

Jätetaksa koostuu jäteastioiden tyhjennyshinnoista, perus- sekä aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksuista. Jätelautakunnan 7.11.2017 hyväksymä jätetaksa vuodelle 2018 löytyy alla olevasta PDF tiedostosta. Asumisen jätetaksa 2018 on voimassa 1.1.2018 alkaen. Jätelautakunta on lisäksi vahvistanut Äänekosken alueelle oman jätetaksan, joka tulee niin ikään voimaan 1.1.2018. Taksa ei sisällä jäteastioiden osalta kuljetusmaksuja. Tämä johtuu poikkeavasta kuljetusjärjestelmästä.

Asumisen jätetaksa 2018 (Lataa PDF) voimassa 1.1.2018 alkaen

Äänekosken alueen asumisen jätetaksa 2018 (Lataa PDF) voimassa 1.1.2018 alkaen

Jäteastiatyhjennyshinnat muodostuvat käsittely- ja kuljetusmaksuosuuksista.

Perusmaksulla katetaan hyötyjätehuolto (aluekeräyspistepalvelu), vaarallisten jätteiden keräily ja käsittely, jäteneuvonta ja jätelautakunnan palvelut.

Käyttöoikeusmaksua vastaan sekajätteen voi toimittaa ekopisteen sekajäteastiaan. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on korvaava palvelu oman jäteastian käytölle.

Jätetaksan suuruus tarkistetaan kerran vuodessa. Jätelautakunta vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden jätetaksan. Taksa on julkisoikeudellinen eli ulosottokelpoinen.

Jätekeskuksen ja -asemien vastaanottohinnat

Sammakkokankaan jätekeskuksen vastaanottohinnasto jätelain 32§:ssä tarkoitetuille kunnan vastuulla oleville jätteille löytyy tästä alla olevasta PDF tiedostosta. Nämä hinnat eivät koske yrityksiä ja yhteisöjä. Katso näissä tapauksissa vastaanottohinnat yrityshinnaston kohdalta. Vastaanottohinnasta (lataa PDF) 

Hinnastossa mainittu lajitteluohje: Lajitteluohje (Lataa PDF)

Pientuojien hinnat jätekeskuksessa ja -asemilla

Lataa kattavampi hinnasto: Jäteasemien vastaanottohinnat

Äänekosken Konginkankaan ja Sumiaisten jäteasemien vastaanottohinnat

Asemilla jäte kerätään vaihtolavoille, joten maksimi kuormakoko on 3m3.