Äänekosken alueella vaihtuu jätteenkuljetusjärjestelmä 1.9.2020


Äänekosken alueen kotitalouksien, vapaa-ajan asukkaiden sekä kaupungin palvelutoiminnan kohteiden jäteastiapalvelussa tapahtuu muutos 1.9.2020 alkaen. Sydän-Suomen jätelautakunta tarkasteli jätelain mukaisesti Äänekosken alueen jätteenkuljetuksista (pl. lietteet). Jätelautakunta päätti toukokuussa 2018, että Äänekosken alueella siirrytään kunnan kilpailuttamaan jätehuoltomalliin 1.9.2020. Kuljetusten kilpailutuksen on hoitanut kuntien omistama jäteyhtiö Sammakkokangas Oy, joka tuottaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa lukuun.

Muutos koskee: 

  • vakituisten ja vapaa-ajan asumisen jätehuoltoa
  • kunnan (kuten Äänekosken kaupungin) palvelutoiminnan jätehuoltoa
  • julkiset ja yksityiset asumispalveluyksiköiden jätehuolto 

Sammakkokangas Oy on kilpailuttanut jätteenkuljetukset julkisena hankintana. Kilpailutusasiakirjat olivat kaikkien alan yritysten nähtävillä Hilma julkiset hankinnat tietokannassa. Sammakkokankaan aliurakoitsijoina toimii Ympäristönhuolto Kotilainen Oy ja Jätehuolto Laine Oy 1.9.2020 alkaen. Sammakkokankaan asiakaspalvelu vastaa kaikkiin astiapalvelua koskeviin kysymyksiin edellä mainitusta päivämäärästä lähtien.  

Nykyinen järjestelmä lakkaa toimimasta elokuun 2020 lopulla ja astioiden tyhjennyspalvelut jatkuvat uudessa järjestelmässä ilman erillisilmoitusta. Vanhoja sopimuksia ei tarvitse näin ollen erikseen irtisanoa ja uutta solmia. Olemassa olevat astiapalvelutiedot on viety uuteen järjestelmään ja tyhjennykset jatkuvat näiden tietojen pohjalta.

Elokuun aikana kiinteisteistöille lähetetään tarkennettua tietoa muutoksesta. Järjestelmä muutos saattaa vaikuttaa tyhjennyspäivään. Urakan muutoshetkellä tyhjennysväli saattaa olla ensimmäisellä tyhjennyskerralla hieman lyhempi tai pidempi.